Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. Deze hypotheekvorm wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van een cliënt die eigen geld kan inbrengen.

De maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek ligt sinds 1 augustus 2011 op 50% van de marktwaarde. Reeds bestaande hypotheken hoeven niet te worden aangepast, maar als u een nieuwe of 2e hypotheek wilt sluiten, zult u hiermee te maken krijgen.. Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geldverstrekkers verplicht. Mocht u tussentijds komen te overlijden, dan kan de hypotheek worden afgelost door de verzekering.

 

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

 • lage lasten
 • u betaalt alleen rente
 • geen verplichte tussentijdse aflossingen
 • geen verplichte vermogensopbouw
 • geen verplichte verzekeringsdekkingen
 • veel vrijheid en flexibiliteit met betrekking tot aflossing, vermogensopbouw en verzekeringsdekkingen
 • belastingaftrek blijft in stand
 • een manier om lasten (tijdelijk) te verlagen indien in combinatie met een andere vorm afgesloten
 • hoogte van de hypotheek is veilig omdat u maar 50% van de marktwaarde aflossingsvrij kunt lenen

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

 • u bouwt geen vermogen op omdat u niet aflost
 • rentelast blijft doorlopen
 • de eindaflossing is niet geregeld
 • na pensionering bestaat de kans dat uw netto last stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek
 • vanaf 2001 is rente maximaal 30 jaar aftrekbaar
 • indien u niet aflost kunnen de lasten behoorlijk stijgen
 • meestal moet u eigen geld inbrengen omdat u nu nog maar 50% van de marktwaarde aflossingsvrij kunt lenen.

De aflossingsvrije hypotheek is vooral interessant wanneer er voldoende overwaarde in uw woning aanwezig is. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat de lening niet vermindert. Voor bijvoorbeeld een oudere alleenstaande zonder kinderen kan dat echter juist aantrekkelijk zijn. Houd er dan wel rekening mee dat de kans bestaat dat uw netto last na pensionering stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek. Als deze hypotheekvorm in combinatie met een andere vorm wordt afgesloten is het een manier om lasten (tijdelijk) te verlagen.

Meer hypotheekvormen van Attentiv: